Normal arbejdsuge

19.2.4. Arbejdstidens længde – PAV

PAV

Med udgangspunkt i en 37-timers arbejdsuge finder man det månedlige antal arbejdstimer ved først at gange 37 med antallet af uger på et år, altså 52. Det giver …

KORT OM PAVPAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte mfl. i staten mv. og er derfor et væsentligt værktøj for personaleadministrationer i staten.PAV beskriver de ansættelsesregler, der gælder generelt for ansatte i staten mv., og dermed ikke de specifikke forhold inden for særlige sektorer som fx undervisningsområdet og folkekirken.Hvert kapitel består af en beskrivelse af regler og praksis på det pågældende område samt en bilags- og henvisningsoversigt med de relevante regelsæt. DU KAN OGSÅ FÅ ADGANGPAV er frit tilgængelig på internettet, og det er således ikke nødvendigt at tegne abonnement. Adgang til teksten kræver ikke password.

Hvor mange arbejdstimer er der på en måned? – Dataløn

Arbejdstimer på en måned – sådan beregnes de – Visma DataLøn

Den normale arbejdstid er 37 timer per uge. Arbejdstiden ligger for mange fra mandag til fredag i et tidsrum fra kl. 6.00-18.00. Frokostpausen er normalt på …

Find ud af, hvor mange arbejdstimer der er på en måned og på et år. Arbejdstimer skal fremgå af lønsedlen og danner baggrund for blandt andet ATP-bidraget og beregning af dagpenge.

Arbejdstid og overarbejde – Lederne

Arbejdstid og overarbejde | Lederne

Din arbejdstid skal stå i din ansættelseskontrakt. Hvis du arbejder fuldtid på en arbejdsplads med overenskomst, vil din arbejdsuge normalt være på 37 timer.

Hvad er din arbejdstid? Lederne kan hjælpe dig med at undersøge, om din kontrakt indeholder regler for arbejdstid og udbetaling af overarbejde.

Sådan er loven om arbejdstid – HK

Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid skal fremgå af din ansættelseskontrakt. Fuld tid er normalt 37 timer om ugen, men det er tilladt at aftale et …

Arbejdsmiljøloven bestemmer de overordnede rammer for, hvor meget du må arbejde, og hvornår du har ret til at holde fri. Se reglerne her

Arbejdstid – Det Faglige Hus

Arbejdstid

37 timers arbejdsuge … Som akademiker i staten, regioner eller kommuner er du ansat til en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen. Det betyder, at …

Bliv klogere på de regler, der gælder for din arbejdstid. Fx hvor mange timer, du maksimalt må arbejde. Og hvad der gælder ved skift til sommertid/vintertid.

Offentligt ansattes arbejdstid | Djøf

I dag er normalarbejdstiden stadig 37 timer om ugen. Men kampen om tiden vil dukke op igen, og så er spørgsmålet, om vi skal arbejde mere eller mindre. >>Se …

Læs om din arbejdstid og se hvad der fx gælder om tjenesterejser og undervisning i arbejdstiden.

Kampen om tiden fortsætter – Arbejdermuseet

Kampen om tiden fortsætter | Arbejdermuseet

Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid skal fremgå af ansættelseskontrakten. Fuld tid er normalt 37 timer om ugen, men det er tilladt at aftale et …

Daglig og ugentlig arbejdstid – herunder deltid – Dansk Erhverv

Daglig og ugentlig arbejdstid – herunder deltid

år må ikke overstige 200 timer. På helligdage udbetales der en dagsløn ud over den normale løn samt et tillæg for arbejde på helligdage. toplink. LT: Litaun.

Hvilke regler gælder for den daglige og ugentlige arbejdstid – både for medarbejdere på fuld tid og deltid?

Arbejdstid – agri-info.eu

agri-info.eu – Arbejdstid

Normal arbejdsdag og -arbejdsuge … hvor «Murersvendeforeningen» kæmpede for en reduktion af den daglige arbejdstid fra 11 til 10 timer.

Internet-portalen agri-info – Arbejdstid

Ottetimersdagen – Leksikon.org

Ottetimersdagen

Keywords: normal arbejdsuge